3. Acceptatie

 

Hoewel ook u af en toe wellicht de neiging heeft uw gedrag te vergoelijken met het geijkte  "zo ben ik nu eenmaal", zult u ongetwijfeld ook merken dat het echt accepteren van uw patronen niet gemakkelijk is. Bij het uitzoeken welk type het best op u van toepassing is, heeft u wellicht verzucht dat andere types veel leuker of beter zijn of in ieder geval lijken dan de uwe. Gezegd is al dat het ene type niet beter is, of over meer positieve eigenschappen beschikt, dan het andere. Dus is het louter subjectief, dus wat u waardeert of juist niet. En kennelijk hebben we de neiging de aspecten, waar we niet blij mee zijn sterk te benadrukken als onwenselijk.

 

De praktische reden om te accepteren hoe het is, is dat er veel energie gaat zitten in het verzet er tegen; en in het oordelen over onszelf. En dat wat u energie geeft groeit. Dus dat het vechten tegen of oordelen over bepaalde eigenschappen, die u niet waardeert, niet alleen vermoeiend is maar deze eigenschappen juist ook versterken. 

Bewustwording van uw patronen is een goede manier om acceptatie ervan te versterken. U gaat gaandeweg zien dat uw "slechte" eigenschappen en uw "goede" eigenschappen steeds aspecten van dezelfde eigenschappen zijn, maar afhankelijk van het resultaat als goed of slecht worden gekwalificeerd. Wanneer het teveel is van de eigenschap, op het verkeerde moment of tegen de verkeerde persoon noemen we het een "slechte" eigenschap. Dit betekent ook dat u uw goede eigenschappen ook verliest, mocht u er onverhoopt toch in slagen uw slechte eigenschappen uit te roeien. 

 

Met behulp van een neutrale basishouding ontdekt u dat u uw patronen heeft, maar niet bent. Dit is een belangrijke stap in acceptatie. De volgende stap is loslaten.