Inleiding

Nu u uw type kent is de vraag: hoe nu verder? U begrijpt nu waarom u dingen doet, zoals u ze doet. Maar hoe verandert u nu de dingen waar u last van heeft. Een terugkerend reactiepatroon of irritatie; een situatie waar u steeds maar niet tot tevredenheid mee omgaat; een werk- of priverelatie die niet lekker genoeg loopt. Of hoe bouwt u uit waar u al best goed in bent?

Het zal u duidelijk zijn uit het voorgaande dat het doel van het enneagram bij persoonlijke ontwikkeling niet is om uw zwakke kanten uit te roeien of gewenste vaardigheden aan te leren. Uw zwakke kanten zitten immers onlosmakelijk aan uw sterke kanten vast.

Met behulp van het enneagram leert u uw kwaliteiten te ont-wikkelen, door de wikkel of verpakking eraf te halen. Te ont-dekken welke kwaliteiten u altijd al had, maar niet hebt gezien of weten te benutten. Het automatisme van uw emotionele en mentale patronen te bezien en de oorsprong te doorgronden, om vervolgens te kiezen waar en wanneer u die patronen laat voortbestaan en inzet, en wanneer niet. Hierdoor komt het geheel meer in balans, waardoor sterke kanten beter tot hun recht komen en zwakke kanten minder naar voren komen. 

Het bepalen van een volgende stap is op dit punt echt maatwerk geworden. Wat voor u wel en niet werkt is heel specifiek aan uw situatie gekoppeld. Het is dus raadzaam uw volgende stap zorgvuldig te overwegen.

 

Over het proces van persoonlijke ontwikkeling is wel het nodige - meer in algemeenheid - te zeggen.  Elk proces van persoonlijke ontwikkeling heeft verschillende elementen - bewustwording, accepteren, loslaten en realiseren - die steeds in elkaar en op elkaar teruggrijpen, waardoor als het ware in elkaar verstrengelde spiralen ontstaan die elkaar beïnvloeden en versterken. Hierbij is een basishouding van zonder oordeel naar uzelf kijken van essentieel belang. 

 

Hoe verder? U verdiept zich in de verschillende elementen van het proces van persoonlijke ontwikeling:

1. Basishouding. 

2. Bewustwording. 

3. Acceptatie.

4. Loslaten en realiseren: bewegen.