Type 9: Bemiddelaar

Herkent u zich in de Bemiddelaar, dan herkent u waarschijnlijk ook kwaliteiten als: zorgzaamheid, oog voor anderen, empathie, aanpassingsvermogen, accepterend, ondersteunend, berekenbaar, betrouwbaar, gevoelig, stabiel, kalm, ontvankelijk, in het algemeen niet oordelend. En wellicht ook: moeite met 'nee" zeggen, moeite met prioriteit stelen en conflict mijden. 

Uw aandacht gaat als vanzelf uit naar agenda’s, eisen en verzoeken van anderen en naar de omgeving, uitspreidend en vaak diffuus naar onbelangrijke zaken; naar het vermijden van het oncomfortabele; naar versmelten met anderen. 

U steekt energie in: het openstaan voor anderen en hen behagen (resulterend in moeilijk nee zeggen); handhaven van structuur en routine om het leven voorspelbaar, comfortabel en bekend te houden (harmonie); bewaren van rust en vrede; eigen boosheid bedwingen; doen van minder belangrijke en geruststellende dingen in plaats van belangrijke en verontrustende zaken.

U ervaart wellicht als lastig voor u zelf:   meegaan en later spijt / wrok hebben; secundair reageren, koppigheid; uzelf vergeten; doen wat leven comfortabel maakt, niet wat belangrijk is; soms zelfs niet weten wat belangrijk is voor uzelf (verdoven); energie vasthouden, met name woede;  mogelijkheden missen door vertragingen in beslissingen; stelling nemen en confronteren; onzichtbaarheid.

Anderen vinden wellicht lastig: ervaren van uw passieve agressie en koppigheid;  ervaren dat u het belangrijke punt mist; het idee dat alles even belangrijk is en niet weten wat uw werkelijke behoeften zijn; ervaren dat u  geeft wat u wilt, niet wat gewenst is; dat u akkoord lijkt te gaan, terwijl dat niet zo is; het zwijgen en vertragen. 

Uw persoonlijkheid is gestoeld op een onderliggende basisovertuiging, die zich in de eerste levensjaren vormt. De basisovertuiging van de Bemiddelaar is dat de wereld u onbeduidend maakt en vereist dat u opgaat in het geheel. Als gevolg daarvan vergeet u uzelf (indolentie) en gaat u op in anderen, waardoor u zich comfortabel en thuis voelt. U vervangt prioriteiten door details en kleine gemakken. Om het leven comfortabel te houden, alle tijd te besteden aan onbelangrijke dingen, echt contact te vermijden, jezelf te relativeren verdooft u de eigen prioriteiten en behoeftes (verdedigingsmechanisme), waardoor de persoonlijkheid in tact blijft. 

De persoonlijkheid van de Bemiddelaar ziet er schematisch als volgt uit: 


Persoonlijkheidsaanleg

Essentiële kwaliteiten

Mentaal: Indolentie, zichzelf vergeten

Mentaal: Liefde

Emotioneel: Luiheid/Traagheid

Emotioneel:Juiste actie, daadkracht                                       

Verdediging: Verdoven

Varianten en verschijningsvormen (3) voor de Bemiddelaar zijn: 
Onder (langdurige) stress neemt de Bemiddelaar kenmerken over van de Loyale scepticus (type 6), hetgeen inhoudt dat u positieve of negatieve eigenschappen van dit type herkent. Denkt u bijvoorbeeld aan:  beter risicoanalyses maken en loyaliteit aan mensen ontwikkelen, boosheid ervaren, bevroren paniek; depressie, innerlijk verlamd voelen, aandacht voor het slechtste scenario; schuld gemakkelijk verschuiven naar anderen, geen eigen verantwoordelijkheid.

In perioden van ontspanning neemt de Bemiddelaar kenmerken over van de Succesvolle werker (type 3). Denkt u bijvoorbeeld aan: productief zijn, veel energie, erkenning prestaties vragen, ontwikkelen van eigen gezicht in de buitenwereld (imago). Voldoening omdat iets is afgemaakt.
Of teveel bekommeren om de indruk die hij maakt, innerlijke strijd om op gang te blijven: bevechten van laag energieniveau en weerstand bieden aan de aantrekkingskracht van afleiding, dus steeds opnieuw opstarten (zgn. ‘start-stop syndroom’).

De Bemiddelaar kan kwaliteiten van type 8 de Baas (11) en/of type 1 de Perfectionist (4) hebben, zijnde de vleugeltypes van de Bemiddelaar.

De voor de Bemiddelaar specifieke subtype thema’s zijn:

Zelfbehoud: ‘Honger/Begeerte’
De aandacht van de zelfbehoud Bemiddelaar raakt gemakkelijk gefixeerd op secundaire bronnen van bevrediging. U negeert uw echte behoeften in ruil voor vervangingsmiddelen als voedsel, reizen, televisie kijken of dingen verzamelen. Dit voelt niet als luiheid (traagheid), maar als stimulerend, terwijl u zich niet realiseert dat het een gebrek aan betrokkenheid bij uzelf is .

Eén-op-één, of seksueel: ‘Vereniging’
Zoeken naar vereniging met God, natuur of partner creëert verbinding en afleiding. Identiteiten vallen samen, ‘wij zijn een en dezelfde persoon’. Het beschermt tegen het zelf richting te moeten bepalen en aandacht aan uzelf geven; nu heeft u een gemeenschappelijk leven in plaats van een afgescheiden bestaan. Laat de ander de richting bepalen.

Sociaal: ‘Participatie’
Dit subtype is geneigd zich bij groepen aan te sluiten, soms als leider, soms ook graag in een meewerkende, comfortabele bijrol, die niet veel energie vraagt. Het deelnemen aan een groep is een aangename manier om zich opgenomen en geliefd te voelen. Dit subtype sluit zich graag aan bij een groep en is regelmatig aanwezig, maar gaat vaak niet een echte verbinding aan. Er is een voortdurende ambivalentie.

Voor uw persoonlijke ontwikkeling als Bemiddelaar is van belang: Aandacht besteden aan eigen behoeften; boosheid als signaal zien van gevoel niet serieus genomen te worden. Moment van verschuiven naar onbelangrijke zaken als signaal zien voor mogelijk niet toegelaten gevoelens en eigenlijke prioriteiten; zien dat het in standhouden van comfort de werkelijke vijand is. Oefenen om net zoveel van jezelf te houden als van anderen. Zie ook Tips voor ontwikkeling (16).

Anderen kunnen u als Bemiddelaar ondersteunen door:bij boosheid en het innemen van standpunt te ondersteunen. Door aan te moedigen duidelijk te maken waar hij staat. En hem tijd te gunnen om na te denken over een antwoord. Te ondersteunen als hij verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt. Toe te staan boosheid te ontwikkelen. Aan te moedigen om eigen grenzen, beperkingen en prioriteiten aan te geven en in stand te houden.

Klik hier om terug te keren naar de negen typen.