Type 8: Baas

Herkent u zich in de Baas, dan herkent u waarschijnlijk ook kwaliteiten als: sterk, opwindend, intens, moedig, doortastend, beschermend voor anderen, rechtvaardig, waarachtig, eerlijk, duidelijk, rechtstreeks en energiek. En ook: snel boos of heftig, op mijn manier, confronterend.

Uw aandacht gaat uit naar onrechtvaardigheid en naar wat leiding vraagt of assertiviteit, naar invloed hebben, kracht en controle, naar extremen en een ‘alles of niets’ stijl van omgaan met rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid; alles wat directe actie vraagt.

U steekt energie in: controle over mensen en dingen in uw ruimte; actie ondernemen en positie innemen; alles of niets; onrecht; onwaarheid; respect verdienen door sterk en beschermend te zijn; bewonderen van kracht en ontkennen eigen zwakheid; boosheid als bescherming en uiting van kracht en respect.

Als problemen voor uzelf ervaart u wellicht: te veel, te snel , te lang doorgaan, leidend tot uitputting (onmatigheid); ontkennen van angst, zwakte en kwetsbaarheid (ontkenning); controle en dominantie; problemen met autoriteiten;  rechtvaardigheid verwisselen met wraak; niet  herkennen van de waarde van zachtheid, afhankelijkheid, passiviteit en gevoeligheid;

Anderen ervaren wellicht als lastig: zich  weggeduwd zien door excessen en controle; ervaren van intimidatie en opdringerigheid (confronterend); drammen en dominantie;  schending van “rechten en bezit”; ervaren van verkeerd gerichte rechtvaardigheid als wraak.

Uw persoonlijkheid is gestoeld op een basisovertuiging, die zich inde eerste levensjaren vormt. De basisovertuiging van de Baas is dat de wereld  hard en onrechtvaardig is en een plaats waar de machtigen anderen misbruiken. Als gevolg daarvan bent u gaan geloven dat u bescherming kunt garanderen en respect kunt verwerven door sterk en invloedrijk te zijn en uw kwetsbaarheid te verbergen. Tegelijkertijd ontwikkelt u een enorme wellustige energie. Uw focus is gericht op het heden (amnesie voor het verleden), op dingen die niet kloppen, op meteen in actie komen met uzelf als referentiekader. Wanneer kwetsbaarheid, gevaar of zwakte zich aandienen, helpt ontkenning (verdedigingsmechanisme) om sterk en onkwetsbaar te blijven. Gevaar en de eigen kwetsbaarheid verdwijnen uit beeld.

 

Schematisch ziet de persoonlijkheid van de Baas er als volgt uit:


Persoonlijkheidsaanleg

Essentiële kwaliteiten

Mentaal: Wraak

Mentaal: Waarheid

Emotioneel: Lust, buitensporigheid

Emotioneel: Onschuld                                                                                                

Verdediging: Ontkenning

Varianten en verschijningsvormen (3) voor de Baas zijn:
Onder (langdurige) stress neemt de Baas kwaliteiten over van de Waarnemer (type 5), hetgeen betekent dat u positieve of negatieve kenmerken van dat type herkent. Denkt u bijvoorbeeld aan rust en ruimte om na te denken, niet direct reageren, u onttrekken en terugtrekken.

In perioden van ontspanning neemt de Baas kwaliteiten over van de Helper (type 2). Denkt u bijvoorbeeld aan: meer oog voor de behoeften en gevoelens van anderen; inzetten daarvoor; manipuleren voor erkenning.

De Baas kan kwaliteiten van type 9 de Bemiddelaar (12) en/of type 7 de Levensgenieter (10) hebben, zijnde de vleugeltypes van de Baas.

De voor de Baas specifieke subtype thema’s zijn:

Zelfbehoud: ‘bevredigend overleven’ 
De excessieve neiging vertaald naar materiële veiligheid en fysiek overleven. Voldoende (=veel) van alles binnen handbereik om bevredigend overleven van de Acht en zijn intimi te garanderen. Wil niet te kort komen. En niet afhankelijk zijn. Wees voorbereid. Kan tot excessieve controle van de eigen omgeving en de mensen daarin leiden. Niet per se de neiging tot manifesteren, tenzij je op zijn terrein komt.

Een op een of seksueel: ‘bezit’, ‘overgave’
Neiging om macht en controle uit te oefenen over anderen. Bezitterig. Beschermend. Fysiek. Wil alles weten. Vitaliteit doordrenkt alles om hem heen. Gaat de strijd aan om relaties te testen. Wie is echt betrouwbaar? Pas daarna overgave en kwetsbaarheid.

Sociaal: ‘vriendschap’
Buitensporig in het op zoek zijn naar vriendschap en sociale doelen. Met anderen, die hem matchen, betrouwbaar zijn. Samen dingen doen, projecten, gemeenschappelijke doelen/ de goede zaak zijn belangrijker dan eigen gevoelens. Beïnvloedt de richting van al deze activiteiten, als vanzelf leidend. Met een groep machteloosheid overwinnen en zich inzetten voor de goede zaak. Op zijn slechtst kan dit intense opgaan in sociale doelen, vriendschappen en projecten je leven geheel overheersen.

Voor uw persoonlijke ontwikkeling als Baas is van belang: Effect op anderen in de gaten hebben; felheid als maskeren kwetsbaarheid zien; zwakte toelaten; wachten alvorens te reageren; rust nemen; gepaste kracht; compromissen sluiten. Zie ook Tips voor ontwikkeling (16).

Anderen kunnen u als Baas ondersteunen door: te helpen accepteren van eigen kwetsbaarheid en zwakte; standvastig te zijn; uit te spreken wat voor hem waar is; uitwerking (impact) te vertellen; te ondersteunen indien kwetsbaar.

Klik hier om terug te keren naar de negen typen.