Type 7: Levensgenieter

Herkent u zich in de Levensgenieter, dan herkent u waarschijnlijk ook kwaliteiten als speels, vrolijk, verbeeldingskracht, energiek, optimistisch, liefde voor het leven, mogelijkheden zien, behulpzaam, relativerend (luchtig maken), inspirerend en enthousiast. En wellicht ook snel verveeld, moeite met kiezen of focussen.

Uw aandacht gaat van nature uit naar opties, mogelijkheden en fascinerende ideeën én naar het leven aangenaam en positief maken (verleiding) en is gericht op het vermijden van pijn.

U steekt energie in het onderling verbinden van zaken en informatie, in verbeelding, fantasie en actie, in genieten van het leven. Positieve zaken. U focust op aangename mogelijkheden, op extremen, u gebruikt uzelf als maatstaf vooral voor wat goed voelt.

U heeft voor u zelf wellicht last van:  dingen verliezen door het leven positief te willen houden, het leven ‘half’ te leven en ontsnappen aan beperkingen (vallen); teveel doen (gulzigheid) en er niet van genieten door tijdgebrek; wegbewegen van negatieve gevoelens, diepere bedoelingen en commitments; moeite met somberheid en beperking

Anderen ervaren als lastig: het gevoel dat u oppervlakkig of onberekenbaar bent of niet echt geeft om zaken (narcisme); het zichzelf als minder ervaren (resultaat van de superieure positie van de Levensgenieter); de pijn als gevolg van het niet nakomen van commitments door u; niet serieus genomen te worden door minimaliseren van pijn en conflicten.

Uw persoonlijkheid stoelt op een onderliggende basisovertuiging, die zich in de eerste levensjaren vormt. De basisovertuiging van de Levensgenieter is dat de wereld frustrerend, beperkend en pijn veroorzakend is. Als gevolg daarvan bent u gaan geloven dat u kunt ontsnappen aan frustratie en pijn en uzelf kunt verzekeren van een goed leven door te vluchten in opties, mogelijkheden en avontuur. Logischerwijze ontwikkelt u een mentale gulzigheid voor kansen en mogelijkheden én plezier. Wanneer pijn en beperking zich toch aandienen helpt rationalisatie om deze te herkaderen tot positieve ervaringen. Rationalisatie is het verdedigingsmechanisme van de Levensgenieter. 

Schematisch ziet de persoonlijkheid van de Levensgenieter er als volgt uit:

 


Persoonlijkheidsaanleg

Essentiële kwaliteiten

Mentaal: Plannen maken

Mentaal: Werk, focus

Emotioneel: Onmatigheid

Emotioneel: Soberheid                                   

Verdediging:   Rationalisatie

Varianten en verschijningsvormen (3) voor de Levensgenieter zijn:
Onder (langdurige) stress neemt de Levensgenieter kwaliteiten over van de Perfectionist (type 1). Dit houdt in dat hij positieve of negatieve kenmerken van dat type herkent. Denk bijvoorbeeld aan sterk doelgerichte actie nemen, afmaken, goed plannen en organiseren, negatief kritisch zijn, te pietluttig zijn, de eigen manier als de enig juiste zien.

In perioden van ontspanning neemt de Levensgenieter kwaliteiten over van de Waarnemer (type 5). Denk hierbij aan:   meer afstand kunnen nemen van zichzelf,  minder verleiding, meer reflectie, initiatiefloos worden.

De Levensgenieter kan kwaliteiten van type 6 de Loyale scepticus(8) en/of type 7 de Levensgenieter (10) hebben, zijnde de vleugeltypes van de Levensgenieter.


 

De voor de Levensgenieter specifieke subtype thema’s zijn:

Zelfbehoud: ‘familie’, gelijkgestemden
Verzamelt een kring van geestesverwanten, gelijk denkenden, een zelfgekozen familie om zich heen. Deze kan hem beschermen en verdedigen. Geniet van dit verband.

Een op een of seksueel: ‘fascinatie’
Totaal opgaan in en gefascineerd worden in een idee of persoon, alle energie, fantasie en aandacht richten hierop, waardoor veel opties en mogelijkheden in beeld komen.

Sociaal: ‘offers’
Gaan voor wat de groep wil en de eigen wens daaraan ondergeschikt maken, voor bereiken gemeenschappelijk ideaal (betere maatschappij) is beperking en zelfopoffering aanvaardbaar

Voor uw persoonlijke ontwikkeling als Levensgenieter is van belang: beseffen wanneer zoeken naar positieve opties vermijden van angst (voor ontbering) is; oefenen met een ding tegelijk te doen(focus); meer in het nu leven; oog voor gevoelens en zorgen anderen. Aanwezig zijn op een constante, vaste manier met een open hart, en uiteindelijk het accepteren van vreugde en lijden als twee gelijkwaardige kanten van het leven. Zie ook Tips voor ontwikkeling (16).

Anderen kunnen u als Levensgenieter ondersteunen door:
Te helpen het eigen tempo te vertragen; te laten weten wat noden en behoeftes zijn; aan te moedigen bij confrontatie met pijn, direct aan te spreken op gevoelens en gedrag, door te vragen en laten landen van ideeën.

Klik hier om terug te keren naar de negen typen.