Type 6: Loyale scepticus

Herkent u zich in de Loyale scepticus, dan herkent u waarschijnlijk ook kwaliteiten als: nadenkend, warm, beschermend, toegewijd aan anderen, vertrouwend nadat geloof is ontwikkeld, intuïtief, gevoelig, veel goede ideeën, scherpe waarneming, loyaal, eerlijk, humoristisch. En wellicht ook: kritisch, de kat uit de boom kijkend, ambivalent ten opzichte van autoriteit, twijfelend en niet besluitvaardig.

Uw aandacht gaat van nature uit naar scannen op mogelijke (reële en irreële) gevaren, potentiële risico’s, verbeelden van worst-case scenario’s en hoe dan daarmee om te gaan. De neiging bestaat om gevaar uit te vergroten, te blijven analyseren (denken) en externe verklaringen en rechtvaardigingen te zoeken voor het innerlijke gevoel van dreiging (angst en twijfel).

U steekt energie in twijfelen en toetsen; het zoeken naar dubbele boodschappen of verborgen agenda’s, de goede wil van anderen verzekeren en woede vermijden door af te stemmen op anderen; logisch analyseren om uit te puzzelen hoe iets zit; kritisch zijn en advocaat van de duivel spelen; in identificeren met de underdog (loyaal aan een zaak); aangaan (contrafobisch) of vermijden (fobisch) van al het mogelijke gevaar om eigen angst en onrust te verminderen.

Voor uzelf ervaart u wellicht als lastig:  twijfel en ambivalentie over alles, hetgeen leidt tot uitstellen en inactiviteit leidt; problemen met autoriteiten, waarbij u gehoorzaamt en/of rebelleert tegelijkertijd;  overal gevaarlijke mogelijkheden zien en die uitvergroten; wantrouwend en (te) kritisch zijn over motieven van anderen;  meer bewijs en zekerheid willen dan mogelijk; oppositie creëren om actie te kunnen ondernemen; moeite hebben met de eigen onzekerheid en onveiligheid om te gaan.

Anderen zullen uw kwaliteiten waarderen en wellicht als lastig ervaren: uw behoedzaamheid/terughoudendheid, waardoor zij niet weten  wat er werkelijk gaande is voor u;  ervaren van frustratie door vertraging en uitstel; afgescheept voelen door de projecties, twijfel en impliciete / expliciete beschuldigingen; uw controlerend en over-beschermend lijken; het steeds moeten  (her)bevestigen vertrouwen.

Uw persoonlijkheid stoelt op een onderliggende basisovertuiging, die zich in de eerste levensjaren vormt. Basisovertuiging van de Loyale scepticus is dat de wereld bedreigend, gevaarlijk, onvoorspelbaar en niet te vertrouwen is. Als gevolg daarvan ga je geloven dat je je leven en veiligheid kunt garanderen door zekerheid te creëren, waakzaam en onderzoekend te zijn, door het bedenken van en anticiperen op mogelijke negatieve scenario’s, door vragen te stellen en door risico’s te mijden, of juist actief te bestrijden. Ofwel de Loyale scepticus is geneigd autoriteit en gezag te gehoorzamen, en risico en conflict te ontlopen (fobische variant), ofwel hij tart juist gezag, gevaren en geborgenheid, en bindt de strijd aan met bedreigingen (contrafobische varant). U ontwikkelt als patroon angst en twijfel over alles wat uw veiligheid en zekerheid in gevaar zou kunnen brengen. Wanneer u uw eigen angst en onzekerheid ervaart wordt deze naar buiten toe geprojecteerd (projectie) waardoor de oorzaken voor deze angst bij factoren of mensen buiten u komen te liggen en daarmee te bestrijden zijn. 

Schematisch ziet de persoonlijkheid van de Loyale scepticus er als volgt uit:


Persoonlijkheidsaanleg

Essentiële kwaliteiten

Mentaal: Twijfel, lafhartigheid

Mentaal: Geloof/vertrouwen

Emotioneel: Angst, onrust

Emotioneel: Moed                    

Verdediging: Projectie


Varianten en verschijningsvormen (3) voor de Loyale scepticus zijnOnder (langdurige) stress neemt de Loyale scepticus kenmerken over bvan de Succesvolle werker (type 3), hetgeen wil zeggen dat u positieve of negatieve kenmerken van dat type herkent. Denkt u bijvoorbeeld aan resultaat- en taakgerichtheid, energieker zijn, angstiger voelen, meer bekommeren om de indruk die het maakt op anderen.

In perioden van ontspanning neemt de Loyale scepticus kenmerken over van de Bemiddelaar (type 9), zoals minder waakzaam zijn, meer open en ontvankelijker zijn voor anderen, besluiteloosheid, motivatie verliezen. 

De Loyale scepticus kan kwaliteiten van type 5 de Waarnemer (8) en/of type 7 de Levensgenieter (9) hebben, zijnde de vleugeltypes van de Loyale scepticus.

De voor de Loyale scepticus specifieke subtype thema’s zijn:

Zelfbehoud: ‘Genegenheid/Warmte’
Warmte en geneheid van anderen vermindert uw angst, als zelfbehoud Loyale scepticus. U voelt zich prettig en veilig bij mensen die u aardig vinden, en bedreigd als dat niet zo is. Wil daarom voortdurend gerustgesteld worden. U gebruikt omgekeerd zelf warmte en genegenheid in het aangaan van relaties met anderen, om u veilig te voelen. U waardeert een veilig huis en bescherming tegen de buitenwereld.

Eén-op-één, of seksueel: ‘Kracht en Schoonheid’
U wint anderen voor u door er sterk en goed uit te zien, waardoor zij loyaal aan u zijn. Wanneer u sterk, mooi, sexy en slim overkomt, heeft u - ondanks uw angst - een machtig gevoel, en ook dat geeft veilighied. 

Sociaal: ‘Plicht/Kameraadschap’
In groepen weet u wat u te doen staat via wederzijdse verplichtingen en betrokkenheid, duidelijkheid over regels en over de eigen rol in de groep, waardoor angst bestreden en afwijzing voorkomen wordt. De collectieve autoriteit van de groep bevestigt opvattingen en overtuigingen, waardoor zekerheid ontsaat en angst vermindert.

Voor uw persoonlijke ontwikkeling als Loyale scepticus is van belang: Eigen autoriteit zijn en zo handelen. Vertrouwen in uzelf, in anderen en in de wereld herwinnen. Aanvaarden dat een bepaalde mate van onzekerheid en onveiligheid bij het leven hoort. Afvragen welke angsten reëel zijn. Inzien dat in de weer blijven een manier is om de angst niet onder ogen te hoeven zien. De angsten en zorgen die anderen oproepen, onderzoeken. Zie ook Tips voor ontwikkeling (16).

Anderen kunnen u als Loyale scepticus ondersteunen door: Consequent en betrouwbaar te zijn. Door over zichzelf te vertellen en u aan te moedigen meer over uzelf te vertellen. Door twijfels en angsten tegen te gaan met positieve en geruststellende alternatieven, die realistisch zijn. Door te helpen dingen te doen (in plaats van vast te lopen in scenario’s, plannen maken en denken).

Klik hier om terug te keren naar de 9 typen.