Inleiding

Het enneagram is een psychologisch model dat inzicht biedt in de diepere drijfveren (motieven), reflexen, (emotionele en mentale)  patronen van mensen. Het helpt gedrag en emotionele reacties te verklaren en desgewenst te veranderen.

Het enneagram onderscheidt negen types en beschrijft deze in termen van hun onderliggende motivaties en drijfveren. Het beschrijft negen verschillende patronen van waarnemen (aandacht richten), denken en voelen. Als het ware negen filters waardoor we de werkelijkheid bekijken, negen (sets van) gewoontes waarmee we daarop reageren. Het laat zien waar automatisch de aandacht heen gaat en waar we als gevolg daarvan onze energie insteken. Dit leidt tot een voor elk type specifieke blik op en manier van omgaan met de werkelijkheid. Het gaat hierbij dus niet zozeer om gedrag, maar om de daar onder liggende drijfveren. Bewustzijn van die automatische piloot helpt om stappen te zetten in je ontwikkeling.

Het enneagram is toepasbaar in persoonlijke ontwikkeling, vergroten van managementvaardigheden, coaching en verbeteren van relaties in werk en prive.

 

Het enneagram wordt als volgt weergegeven:

 

Het bovenstaande impliceert dat u zelf bepaalt welk enneagramtype de uwe is. Alleen u kunt immers in uw eigen binnenste kijken. Een ander kan alleen helpen om dat helder te krijgen. Het enneagram is een hulpmiddel om onderliggende persoonlijkheidsstructuren te leren herkennen, uw eigen individuele uitwerking daarvan. Het doel is dus niet om u blijvend in een hokje in te delen, maar om de kennis van uw eigen persoonlijkheid te leren gebruiken bij de ontwikkeling van uzelf.

 

Bedenk hierbij steeds dat hoe goed het enneagram als landkaart voor het ontdekken en ontwikkelen van je persoonlijkheid ook moge zijn: de kaart is niet het landschap zelf!

 

Om het enneagram goed in te zetten is het belangrijk eerst een aantal begrippen te kennen. 

 

 Hoe doe ik dat?

 

  1. U leest wat een enneagramtype is
  2. U leest over de drie centra en de bijbehorende typen
  3. U leest welke varianten en verschijningsvormen bestaan


Het enneagram is niet nieuw. Sporen van het enneagram zijn al in vroege wijsheidstradities te vinden. Via de Sufi is de kennis van het enneagram bij monde van Gurdjeff naar het westen gekomen, om in de tachtiger jaren van de vorige eeuw met moderne psychologische kennis onderbouwd en uitgewerkt te worden.