Type 3: Succesvolle werker

Herkent u zich in de Succesvolle werker (of Presteerder, Performer) dan herkent u waarschijnlijk kwaliteiten als bedrijvigheid, leiderschap, mogelijkheden (oplossingen) zien, enthousiasme, hoop in actie, bemoediging, oplossingsgericht, efficiency, praktisch, competent.

Uw aandacht gaat als vanzelf naar de vele te volbrengen taken en dingen die gedaan moeten worden; naar doelen en resultaten; naar doen (actie); naar hoe de beste te zijn en een succesvol imago te creëren in de ogen van anderen.

U steekt uw energie in volbrengen en slagen, daarbij identificeren met prestatie; in efficiëntie (multitasking); in actief zijn en blijven; in aanpassen om aan het gewenste imago te voldoen; in obstakels voor prestaties uitsluiten, evenals uitsluiten van negativiteit en van gevoelens; in competitie en winnen; in er goed uitzien; status verdienen, prestige en macht; in het vermijden van falen.

Last heeft u voor u zelf wel van zelfbedrog rond behoeften; eigen gevoelens en waarde niet zien; niet niets kunnen doen; niet afmaken (naar nieuwe taken bewegen); woede en ongeduld bij obstakels richting doel; irritatie bij de trage mensen/vertraging; teveel aandacht en bewondering willen; overbelast en uitgeput raken.

Anderen hebben wellicht het gevoel dat de Succesvolle werker niet om hen geeft, in het bijzonder om hun gevoelens; dat dingen en doelen belangrijker zijn dan mensen; dat u niet loslaat, ontspant en reflecteert; dat u de hoek afsnijdt en de waarheid verbloemt; dat ze zich gemanipuleerd voelen door uw doelgerichte agenda.

Uw persoonlijkheid als Succesvolle werker stoelt op een onderliggende basisovertuiging, gevormd in uw eerste levensjaren. U bent de overtuiging toegedaan dat de wereld “doen en presteren” waardeert boven “zijn”. Als gevolg daarvan bent u gaan geloven dat u geliefd wordt en goedkeuring krijgt op basis van uw prestaties, niet om wie u bent. De Succesvolle werker misleidt zichzelf door zich te vereenzelvigen met prestatie en uiterlijk, efficiëntie, druk en actief zijn, om zo te kunnen beantwoorden aan het beeld van succesvol zijn en goedkeuring. U heeft een voorwaartse stuwende energie. Wanneer de situatie eigenschappen vraagt, die u misschien niet meteen voorhanden heeft, identificeert (verdediging: identificatie) u zich met de gewenste eigenschappen en het gewenste imago om zo toch succesvol te kunnen zijn.

Schematisch ziet de persoonlijkheid van de Succesvolle werker er als volgt uit: 


Persoonlijkheidsaanleg

Essentiële kwaliteiten

Mentaal: IJdelheid

Mentaal: Hoop

Emotioneel: Misleiding/(zelf)bedrog     

Emotioneel: Eerlijkheid/Waarheid

Verdediging: Identificatie

 

Voor de Succesvolle werker zijn varianten en verschijningsvormen (3):

Onder (langdurige) stress neemt de Succesvolle werker (positieve of negatieve) kenmerken over van de Bemiddelaar. Denkt u aan: meer open staan voor vertrouwen in de relatie, en voor waardering voor wie je zelf bent; ook meer oog hebben voor belangen van een ander, voor verschillende invalshoeken van anderen, besluiteloos, zelftwijfel, afgeleid worden door onbelangrijke dingen.

In perioden van ontspanning neemt de Succesvolle werker kenmerken over van de Loyale scepticus. Denkt u aan gerechtvaardigde twijfel, gevoelens onderkennen, ontwikkelen empathische vermogens en emotionele loyaliteit, gevoelens van onveiligheid ervaren, gevoelens van jezelf in twijfel trekken, angst voor ontmaskering van het opgetrokken imago.

De vleugeltypes voor de Succesvolle werker zijn de Gever (Type 2 De Gever (5)) en de Romanticus (Type 4 De Romanticus (6)).

 

De voor de Succesvolle werker specifieke subtype-thema’s zijn:

Zelfbehoud: ’Zekerheid’
Geld en status. Dit geeft zekerheid om te overleven, de eigenwaarde als mens wordt geassocieerd met inkomsten, het vermeerderen van bezittingen en zichtbaar zich omringen met welstand.

Eén-op-één, of seksueel: ‘Mannelijk/Vrouwelijk Imago’
Dit subtype maakt er een taak van zich te ontwikkelen als hèt prototype van wat anderen aantrekkelijk vinden, als man of vrouw. U presenteert zich als dé ideale partner, zowel in werk en als in persoonlijke relaties. De buitenkant voert daarbij de boventoon.

Sociaal: ‘Prestige’
Belangrijk is op te vallen in het openbaar. Het gaat om diploma’s, titels, publieke onderscheiding en invloedrijke connecties, de juiste mensen kennen. Anonimiteit roep angst op. Verwart vaak ‘de beste zijn’ met ‘het bekendst zijn’.

Voor uw persoonlijke ontwikkeling is van belang om: Tempo te matigen. Emoties naar boven laten komen. U afvragen wat werkelijk belangrijk is. Oefenen om de eigen identiteit binnenin uzelf te zoeken, onafhankelijk van succes en verwachtingen van anderen. Grenzen stellen aan werk; aandacht geven aan fysieke sensaties (met name vermoeidheid). Uzelf toestaan te luisteren en ontvankelijk te zijn. Beseffen dat liefde voortkomt uit zijn, niet uit doen. Zie ook Tips voor ontwikkeling (16)

Anderen kunnen u ondersteunen door: Aan te moedigen om aandacht te besteden aan gevoelens en relaties; te laten merken dat je om hem geeft, ongeacht zijn prestaties. Door te ondersteunen als de u vertelt wat werkelijk waar is voor hem of haar. En door u te vertellen wat voor u echt belangrijk is. U eraan herinneren het langzamer aan te doen en van het leven te genieten.

Klik hier om terug te keren naar de 9 typen.